Zespół zabudowy biurowo – usługowej o powierzchni 105 000 m2, w tym m.in. główna siedziba instytucji finansowej. Projekt koncepcyjny konkursowy.