Przedszkole dla dzieci z problemami autystycznymi. Ważny społecznie projekt zainicjowany wspólnie przez Fundację Barbary Piaseckiej – Johnson i Prezydenta Miasta Gdańska. Projekt budowlany i wykonawczy.