2 pełnowymiarowe boiska piłkarskie – z nawierzchnią trawiastą oraz syntetyczną, zadaszone trybuny oraz zespół infrastruktury towarzyszącej. Projekt budowlany i wykonawczy. Nagroda Top Inwestycje Komunalne 2018r.