Kompleks sportowy boisk oraz infrastruktury towarzyszącej. Centrum pobytowe UEFA 2012, gościło złotych medalistów świata, drużynę z Hiszpanii.