Nowoczesny obiekt wystawienniczy o powierzchni 5400 m2, oparty na założeniu interaktywnego zwiedzania. 5 przenikających się, wyodrębnionych pawilonów, każdy poświęcony tematyce energetycznej, ale w innym ujęciu oraz sala multimedialna przykryta kopułą. Regionalnego centrum upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z innowacjami w energetyce.

Projekt budowlany i wykonawczy.