Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Udorpie-Południe", gmina Bytów, pow. 68ha