Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "Kwiatowa" w Bytowie, pow. 52ha