miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa, pow. 217ha