miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodniej części obrębu geodezyjnego Lubowidz, 342ha