miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta Pelplin, pow. 84ha