Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt budowlany.