Zabudowa centrum miasta Władysławowa

Projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny.