Budynek biurowy. Projekt budowlany i wykonawczy. Nagroda „Czas Gdyni” w 2008r.