Park miejski „Prądy morskie” we Władysławowie o powierzchni  20 ha. Przestrzeń rekreacyjna i edukacyjna. Strefy wypoczynku czynnego i biernego. Projekt budowlany oraz wykonawczy.