Publikacja naszego projektu sali gimnastycznej i biblioteki w gdyńskim Ratuszu - biuletynie informacyjnym Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdyni.